Revize a montáže

Navrhujeme vnější a vnitřní elektrické rozvody, projektujeme elektroinstalace pro slaboproud a uskutečňujeme jejich celkovou montáž. Jsme specialisty na montáže rozvodů datových sítí pomocí strukturované kabeláže. Součástí naší práce je kvalitně zpracovaná projektová dokumentace. Zajišťujeme plný záruční i pozáruční servis. Zákazníkům vždy vycházíme vstříc. Můžete se na nás s důvěrou obrátit

Revize

Svou práci odvádíme rychle, poctivě, pečlivě, kvalitně a zodpovědně. Za svými projekty si stojíme, ale stejně tak dokážeme ocenit výsledek činnosti jiných řemeslníků. Víme, co je pro Vás důležité. Abyste Vy a Vaši nejbližší, známí, zaměstnanci a spolupracovníci mohli žít, bydlet, pracovat a pohybovat se v takovém prostředí, které pokládáte za dokonale bezpečné. Na místě, kde Vám nehrozí úraz elektrickým proudem, kde veškerá elektrická instalace, rozvody a zařízení splňují náročné požadavky přísných norem, aby nedošlo k újmám na lidském zdraví nebo na majetku.

Našim zákazníkům nabízíme vstupní, pravidelné i mimořádné revize elektrických rozvodů a elektroinstalací. Naši certifikovaní revizní pracovníci provádějí profesionální prohlídku, správu a měření elektrických zařízení. Uskutečňujeme revize elektrorozvaděčů, hromosvodů a zemničů, zajišťujeme jejich kontrolu, zkoušky a evidenci. Samozřejmostí jsou doporučení vedoucí k nápravě, samotná realizace požadovaných úprav i vypracování Revizní zprávy.

Nemusíte rozumět všemu. Stačí, když věříte odborníkům.

NAŠE CERTIFIKÁTY

Za dlouhou dobu působení naší firmy v oblasti IT, slaboproudých systémů, elektroinstalací a síťových řešení jsme uzavřeli cenná partnerství s řadou významných českých i nadnárodních společností. O naší odborné způsobilosti a tom, že splňujeme veškeré požadavky dané normou, vás může přesvědčit řada certifikátů, jichž jsme držiteli.