Slaboproudé systémy

Projektujeme a instalujeme kabelové slaboproudé systémy. Velkou část našich služeb představují také interiérové a venkovní bezpečnostní a kamerové systémy, s nimiž naši zákazníci získávají dokonalý přehled o každé situaci v monitorovaném objektu i mimo něj. Logickými doplňky bezpečnostních systémů jsou elektronická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas. I v těchto případech máme řešení pro každého. Můžete se spolehnout.

Elektronická požární signalizace

Pomáháme Vám chránit majetek před ničivými následky požáru. Nabízíme montáž a provozování EPS (neboli Elektronické požární signalizace). Tato soustava, tvořená ústřednou, sítí akustických nebo optických hlásičů požárů a dalšími doplňkovými požárně bezpečnostními zařízeními, má klíčový význam jako prevence proti vysokým ztrátám na majetku. Smyslem systému EPS je signalizace ohniska požáru, respektive upozornění na jeho šíření. Jde o technicky vyspělé řešení, s jehož pomocí dosáhnete výrazného zvýšení úrovně požární ochrany nemovitostí, rodinných domů, bytů, kanceláří, prodejen, skladů a dalších budov.

Součástí EPS mohou být teplotní nebo kouřové hlásiče, ať již automatické nebo tlačítkové ovládané manuálně. 

Říká se, že stěhovat se je horší než vyhořet. Nedoporučujeme to zkoušet.

NAŠE CERTIFIKÁTY

Za dlouhou dobu působení naší firmy v oblasti IT, slaboproudých systémů, elektroinstalací a síťových řešení jsme uzavřeli cenná partnerství s řadou významných českých i nadnárodních společností. O naší odborné způsobilosti a tom, že splňujeme veškeré požadavky dané normou, vás může přesvědčit řada certifikátů, jichž jsme držiteli.